تبلیغات
/چـِــــرتُ پــِــــرتـــ ـهایِ یــ√ ــهــ دختــ♥ــــر/


/چـِــــرتُ پــِــــرتـــ ـهایِ یــ√ ــهــ دختــ♥ــــر/

 سلامـــــ ! 

 اولـــ از همهـ چیـ !!! عیدتــــــــــــونـ مبارکـــــ !

 امیـــــدوارمـ سالــ 1392 واسهـ هممممهـ عالیـــ باشــــــ ه !

 حداقلـ برـآی منـ مثـــ سال 1391 بــد نباشهـ.... :(

××××××××××××××+++ منـ خواستمـ دل بکنمـــ ... 

 نمیگمــ نشد ! اتفاقا شد... !

 مـن کنده شدمـــــــــ ! این روز ـهـــــا بدونـ ×دل× پرسهـ میزند بدنـــــم ..!


++ هــــــــ/ــــــــی تــو !!!

 پــــــایانمـ نزدیکــــــــــــ ســــــت...

 نبـــــــــــودنمــــــ:)ــــــو تمــــــــرین کـــن ... !


 +مـــــــــرا از زندگـــــــیت خط بزن عزیزمـــ !
 
 امـــــــا... از خاطـــــراتت نمیـــتونـــــی خطـــم بزنـــــی ... !

*----------------------------------------------------------------- *

 باید بگمـــ که ...

 امسال برمـ عید دیدنیــــــــــ ...
 
 اجیـــــــل نباشه خووووون به پا میکنمـــــــــــــ ...گفته بااااااشم... :)))
نوشته شده در یکشنبه 4 فروردین 1392 ساعت 09:05 ب.ظ توسط یــ√ ــهــ دختــ♥ــــر . نظرات    

 +زنـ ـ ـدگـ ـ ـی ...

 سـ ـ ـزایِ کــسـ ـ ـی ستـــــ ،

 کـ ـ ـهــ بـ ـ ـهــ شـ ـ ـکـــمـ ـ مـــآدرش لَــگـ ـ ـد مـــیزنـ ـ ـ د ...


 خسته شدم ! از این وضع ! از این زندگی !   ناشکری نمیکنم ... ! خودم به گند کشیدمش...

 نمیتونم درسش کنم ! خدا ا اا ا یه کاری بکن...یه کم کمکم کن...یکم ...برای تو که چیزی نیســــــت !...++ בیشَبــــ פֿــבا آهِسـتـﮧ בر گُوشــَــــم گُفت :

 בیگـﮧ بَســــــــــــــــــــــــــــــــــﮧ !

 بارانَــــــــــــم از اَشڪـهایت פֿـجاَلت مے ڪــَــشــــב ... !


×  بچه هـــآ ! فاطمهـ دیگهـ نمیاد اینجـــآ ! وبش دیگهـ دستهـــــ منهـ !

 من دوستشـــــم ! منم اسمم فـــــاطمس...اینجــآرو داد به من و

 خودش رفت سراغهـ یهـ وب دیگهـــــ

 منـ ...یهـ فاطمهـ ی دیگهـ...با تفکر دیگه...با خوشحالیهـ دیگه...با سلیقه ی دیگه ... 

 اومدمـ ×

نوشته شده در دوشنبه 30 بهمن 1391 ساعت 10:17 ب.ظ توسط یــ√ ــهــ دختــ♥ــــر . نظرات    

פـمآقَـــــت چیستـ؟

این ڪهـــــ مَـטּ

تو رآ

بآ تَمآمِ بَـבے هآیـــــــــے ڪه בر פـــــــــقَّم میڪُـنــے

هَنــــــــــــوز

בوســــــــــــت בآرَمــــــــــ... س لامــــ خوبــــــین  ؟  ! ! !
 
 من خوبمـ ! اره خوبمـ.. 

 زخــم های كهنه امــــــ

 خیلی وقتهـــــــ  كه خـــوبـــــ شده اند ...

 امــا "خوبــــــــ"

 با "مثــل روز اول"

 خ ی ل ی/ ف ر ق /د ا ر د . .  ! +دوستای گلمـــــ من ×ف×ی×س×ب×و×ک×م× 
رو نمیدم ...

  چون اینجـــــا دارم خود واقعیم رو مینویسمـ ! بعدا از زندگیم قراره اینجا بنویسمـ

   پس نمیدم...

  همون طور که بچه های اونجا ادرس اینجارو ند ـآرن...پس اصرار نکنین...

 

نوشته شده در سه شنبه 19 دی 1391 ساعت 09:24 ب.ظ توسط یــ√ ــهــ دختــ♥ــــر . نظرات    

اگه داری اهنگ گوش میدی قطعش کن !!

یه لحظه به من گوش کن...


 ایـــــن دیوونهـــ وار دوسِت دارهـــــــ..


 امشــــب میخو ـآم دوبــــــــآره بگــــــیرم دستـــــآتو ...

 بیـــــــآ بمـــــون پیشمــــــ تنهامــــــــو ...د ـآرمـــــ دیوونهـ میشمـــــــــــــــ ...

 دوبارهـ بـــــــآز این دلمــــ بهــــــــونه میگیــــره...میخو ـآد بــــازمــــــ تورو ببینـــــــــــه

 بهـــــــش نگـــــو که دیرهـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

 این دیوونهـ ×دیوونهــــ وـآر× دوسِت دارهـــــ

 دلــــ میدونهــــ وـآسهــ تو آرومـــــ ندارهــــ

 ایـــــن دیوونهـــ میدونهــــ حتــــــــــی خود منــــ کهـــ میتونیمـــــ خوش بخت شیم

 مــــنــــــــو تــــــــــو بـــــــــا همــــــ

 ا ـین دیوونهــــ دیوونهــ وـآر دوست دارهـــــ دل میدونهـ واســـــــــ ه تو ارومــــ ندار ـه ...............

 ایـــــن دیوونهـــ میدونهــــ حتـــــــــی خود منــــ کهـــ میتونیمـــــ خوش بخت شیم

 مــــنــــــــو تــــــــــو بـــــــــا همــــــ

 صد ـــــــآی پات هنوزمــــ تو گوشمـــ میپیچهــــ

 تو نیستــــــــــــی تاریکهــ این کوچهـــــکـــــــــــــا ـــــــــــــت !!! تـــــــــآ همیـــــــن جا بســـــــــه..

 ـیادِ خاطرـآت آدمــــو میکشهـــــــ ...

 تا

 همینجــــــــــآ

 به 

 یـــــــاد 

 تو .. 

نوشته شده در شنبه 16 دی 1391 ساعت 04:58 ب.ظ توسط یــ√ ــهــ دختــ♥ــــر . نظرات    

بــــرو ...!
ترس از هیـــچ چیز ندارم ...

وقتـــی یقین دارم 

بیشتـــر از من 

كســ‍ی / دوستت نخــواهــ♥د داشت .../

بیشتـــر از من كســـی

طاقت كـــم محلـــی هایت را نـــدارد ...!

بـــــــــرو ...

ترس برای چهـ...؟!

وقتـــی میدانم یكـــ روز 

تــُف می اندازی به روی تمـــام آن هایــی كه به خاطرشـــان

من را از دست دادی ....


نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1391 ساعت 05:11 ب.ظ توسط یــ√ ــهــ دختــ♥ــــر . نظرات    

خدایــآ !

یادتهـ؟

دستشو گرفتم آوردم پیشت ...

گفتم: / من فقط اینو میخوام/ !

گفتی : این كمه ! بهتر از اینو برات گذاشتم كنار ...

پامو كوبیدم زمین و گفتم :/همین و میخوام/ !

گفتی: آخه نمیشه ... قولش و به یكی دیگه دادم ...

میبینی؟؟ بازم دیر رسیدم ... 

کاشکی خدا تورو برا من میذاشتـ ...نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1391 ساعت 04:45 ب.ظ توسط یــ√ ــهــ دختــ♥ــــر . نظرات    

 یهـ دختـر نوشتـ »

شده بعضی وقتا دیگه دوسش نداشته باشی؟!

به خودت میگی اصلا واسه چی دوسش دارم؟ مگه کیه؟ !!!!

مگه واسم چیکارکرده؟! مگه چی داره که از همه بهتر باشه؟!

اصلا من که خیلی از اون بهترم...

بعد به خودت میخندی که اصلا واسه چی اینقدر خودتو اذیــــ×ـــــت کردی؟

یهو... یه چیزی یادت میاد ...یه چیز خیلی کوچیک...

یه خاطـــــ  ــــره... یه حـــ  ــــرف... یه لبخــــ  ـند... یه نگــــ √ ــــاه... 

و بعد همین

همین کافیه تا به خودت بیای و مطمئن بشی که هیچوقت نمیتونی فراموشش کنی

چیزای خوب یادت میاد...ولی خیانتش چیییی؟ میتونی باهاش کنار بیای؟؟؟

من ! حق دارم کسیو باور نداشته باشم چون روی زمینی دارم زندگی میکنم که حتی خودشو هم دور میزنهـ...


نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1391 ساعت 12:49 ب.ظ توسط یــ√ ــهــ دختــ♥ــــر . نظرات    

 /مغرور نیستم

فقط نیازی به حرف زدن با هر آدمی رو نمی بینم /

به این جمله کاملا اعتقاد دارم .. !!

من از موقعی که به دنیا اومدم اونی بودم که "اونا" خواستن

پس خودم چی؟ نمیشه هرچی شما بخواین بشه !

دیگه میخوام برا خودم زندگی کنم !!

مهم نیست کسی /خوشش بیاد/ یا /خوشش نیاد/ 

من دیگه اون منهـ قدیمی نیست !! اون دخترِ منگل نیست ! اون دختر احمق که هر کی هرچی میگفت

با کمال میل میگفت چشم نیست !

منم علایقی دارم... منم نظر دارم...

هیچیه هیچی نباشم آدمم ! درکم کن...حسم کن ! 

ببین منو .. !

من زنده ام !! بخدا دارم نفس میکشمـ . میشنوی صدای نفسامو...؟ گرمای بدنمو حس میکنی؟

میفهمی هنوز خون تو رگامهـ...؟

بهم اهمیت بده...که وقتی رفتم..دیگه نبودم تاسف نخوری !

میدونم وقتی نباشم میمیری ! میدونم بدونه من نمیتونی ادامه بدی !

ولی وقتی نباشم دیگه واسم فرقی میکنه...؟!

مث این میمونه که : من در حسرت یه گل از طرف تو باشم...بعد وقتی مُردم قبرمو گل بارون کنی

اون گلا رو برا کی میریزی اخه؟؟؟؟ برای چی میذاری رو قبرم؟؟؟؟؟؟ به چه دردم میخوره؟؟؟ ///هیچی///

برای روی قبرم چیزی نمیخوام...الان بهم بده 

الان بفهم منو...الان ببین منو...الان درکم کن...


+نویسندگی رو دوس دارم...

اینجا مینویسم..اگه دست به قلمم خوب نیست ببخشید دوستای گلمـ...نوشته شده در چهارشنبه 13 دی 1391 ساعت 05:03 ب.ظ توسط یــ√ ــهــ دختــ♥ــــر . نظرات    

دیگهـ نمیخوامـ عاشقـ باشمـ !!

خداوکیلی چرا عاشق شیم؟

که چی بشهـ؟!

---
یه روز تو خیابون یه پسر رو میبینی ...ازش خوشت میاد ! بعد از چند بار دیدن عاشقش میشی

اونم میبینه تو تمایل داری میاد شماره میده بهت

با هم دوست میشین...یه سال دوسال سه سال ...5 سال !!!!

انقد رابطتون عالیه که دیگه به فکر ازدواجین...

اسم بچه هاتونم انتخاب کردین !

با پدر مادر درمیون میذارید و ...

قبول نمیکنن...همه چی خراب میشه ! رویاهاتون؟ اصن هیچ به هیچ !

اصن فرض محال میگیریم که راضی میشن ازدواج میکنین به خوبیو خوشی زندگی میکنین

یه روز عشقت تصادف میکنه ! یه تصادف رویاهاتو دود میکنه !

یا سرطان میگیره ... فوت میکنه...

ببین؟ اخرش همه چی تمومه ! عشقت فقط برای همین "دوروز" که تو دنیاییه...همین !

---
بابا بیخیال !

به مردان بهشتی فکر کنین

یا حوریا تو بهشت !!!

به اون لحظه که دیگه هیچی تموم نمیشه ! از هیچی هم خسته نمیشــــــی !

خداوکیلی حال نمیده؟ شکلکهای مژی جوووووون

نوشته شده در چهارشنبه 13 دی 1391 ساعت 04:31 ب.ظ توسط یــ√ ــهــ دختــ♥ــــر . نظرات    

یه دختر که تمام زندگیش یه نفـــــــر "بود".

اون یه نفر زندگیشو خراب کرد !!!

خراب کرد .. اون دخترو لهـ کرد ... 

از اون دختر چی موند ..؟! فقط یه جسمِ خورد....

بدونِ احساس...بدون روح /بدون لبخند/

اون دختر داره باز جون میگیرهـ ! ولی این دفه دیگه به کسی نیاز ندارهـ ... فقط خودش !

تنهایی ! میجنگه با همه چی  ... چیزی به اسمِ اعتماد دیگه وجود نداره ..

بچه ها این دختره دیگه قلب نداره ... جاش یه سنگه گنده جای قلبشه ...

یه سنگ که همیشه اونجا میمونهـ......

حواست باشه بهش نزدیک نشی 

بدجوری خطر ناک شده...

ازش فاصله بگیر وگرنه نابودت میکنهـ...

 نـــــــــــــــــــــــآبــــــــــــــــــــــــــــــود

-----------=========----------

تو این وب مراقب خودتون باشید...

نوشته شده در دوشنبه 11 دی 1391 ساعت 06:05 ب.ظ توسط یــ√ ــهــ دختــ♥ــــر . نظرات    

ههــ اگهی های مسخره ! تبلیغای دروغ!دیوانه اید بخداااا !

× سلام، وبتون رو دیدم. واقعا وبلاگ معرکه و محشری داری. جدی میگم
حیف نیست که همه نبیننش ؟

 
× وای عجب وبلاگی ! واقعا زیباس ..حال کردم !

× واقعا وبلاگ جالب و پر محتوایی دارید 

× عالیه...بهتون تبریک میگم ...مطالبتون بسیار کامله ! خیلی بدردم خود 

پایان همه ی اینها

خدا تومن پول دهید تا برای شما وبتون رو تبدیل کنم به سایتو این چرتو پرتا...

 خب !

 سلامــــــــــــ خوبین؟

 بهله...اینم از متن هایی که تو این چند روز برای من ارسال شده یا برای لینک کردن و یا برای تبلیغ یا هر کوفت و زهر مار دیگه !!!

 اخه عزیزمن ! دلبندم ! خل و چل ! ابله ! دیوونه ! مگسسسسسس

 تو که وب منو ندیدی هنوز چرا نظر میدی؟؟؟!! 

 من هنوز یه پست گذاشتم ! کجاش پر محتواس؟؟؟؟؟؟؟ کجاش کامله؟ کجاش معرکس ! جدی  میگم؟؟؟

 عزیزم من ! حداقل ببین این وب مطلب داره یانههه !! 

 دیگه سوتی تا چه حد؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 وای خدا از دست شمااها من چکار کنمــــ؟!

نوشته شده در دوشنبه 11 دی 1391 ساعت 05:53 ب.ظ توسط یــ√ ــهــ دختــ♥ــــر . نظرات    

سلامــــــــ !

حالتــــــــــــون خوبـــــــــــهـ؟!

من بعـــــــــد از مدت هــــــــــآ اومدم !

(چرا؟!) چون اینـــــ وبــــــــــمو خیلیــــــ دوســـــــت داشتــــــم !

مطالبــــــــش رو پـــــــآک کردمــ ! یادشــــــــــ بخیــــــــر !

میخوامـــــــــ ببینم کسیـــــ به اینجـــــــــا سرمیزنهــــ؟! کســــی هنوز به یــــــاد من هســـــت؟...

کـــــــــامنتارو میام میخونــــــــــــم  اگه ! کسی هنوز بیـآد وبمـــــ !!!

نوشته شده در شنبه 9 دی 1391 ساعت 01:48 ب.ظ توسط یــ√ ــهــ دختــ♥ــــر . نظرات    


قالب جدید وبلاگ پیجك دات نت